Nielen písaním je človek živý

Nedeľné ráno si viem predstaviť aj inak, ale čo keď nedávna búrka Gloria zanechala za sebou spúšť aj v krásnej Javea. Najväčšie nánosy už boli odpratané (španielskym úradom v tomto meste tlieskam – do pät dní bolo všetko na mieste aj 500 kg betónové bloky, ktoré voda vyplavila), ale na pláži ležali ešte nejaké plasty. Milo prekvapilo nielen to, že nás prišlo požehnane, ale aj nedostatok odpadu, lebo po asi hodine a pol už nebolo čo zbierať. Priloženie ruky k dielu prináša čisté prostredie a skvelý pocit.