Korona vírus v Španielsku – Dia 5.

Len na skok od pomarančovníka.

Našťastie príroda nemá karanténu. Ako aj po iné roky v tomto čase nám dodáva svoju pravidelnú dávku citrónov a pomarančov a ponúka nezameniteľnú vôňu kvitnúcich pomarančov (azahar). Prechádzka na večer pod pomarančovníkom patrí medzi veľmi silné zážitky a aktuálne aj medzi „vrcholové“ športové výkony, lebo od „home officu“ po strom je presne 120 m.

Prajem krásne a nové uvedomenia si nášho tak trochu iného každodenného života.